Make your own free website on Tripod.com


 טופס מסירת מידע

 

בטופס זה ניתן לדווח על פעילות עבריינית אשר בוצעה או מתוכננת להתבצע.

ניתן לדווח בעילום שם, אם כי מומלץ להשאיר פרטים אישיים ומספר טלפון למקרה שיהיה צורך בבירור נוסף. הסודיות מובטחת!

הטופס מיועד למסירת מידע על פעילות עבריינית בישובים קרית ים, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית חיים, קרית אתא, נשר ורמות יצחק, קרית טבעון, רכסים וכפר חסידים.

המידע ייבדק ויועבר לטיפול הגורמים המתאימים.

הנחיות חשובות למילוי הטופס:

פרטי מוסר המידע (אין חובה למלא):

מספר זהות ב-9 ספרות

שם משפחה

שם פרטי

מען מגורים

מספר טלפון בבית

מספר טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

המידע שברצונך למסור: