Make your own free website on Tripod.com


סקירת פעילות השיטור הקהילתי

 

בחלק זה של האתר, נביא לידיעת הציבור חלק מצומצם של
תגובות לאירועים ויוזמות של השיטור הקהילתי בקרית ים,
אשר התרחשו במהלך התקופה האחרונה. האירועים מהווים
.דוגמה לשיתוף פעולה הדוק בין המשטרה לגורמים בקהילה

 

תוכנית למניעת חטיפות תיקים מקשישים

עקב תופעה חוזרת ונשנית של התנכלויות לקשישים ומעקבים אחריהם בניסיון לחטוף את
ארנקיהם וכספם ב-28 לכל חודש, ביום קבלת קצבת הזקנה, יזם מש"ק קרית ים, רס"מ אשר
.אוחנה, תוכנית למניעת התופעה
התוכנית כוללת סדרת מבצעים: מתנדבי משא"ז יוצבו באופן בולט בכל סניפי הבנקים למניעה
והרתעת עבריינים. כמו כן, המש"ק, יחד עם מתנדבים נוספים, יסיירו בניידת בכל צירי התנועה
.המובילים מהבנקים אל בתי הקשישים
התוכנית נתקבלה בברכה על ידי רמק"מ (ראש משמר, קהילה ומשטרה) משטרת זבולון, רפ"ק
.אשר מלכה, אשר הרחיב אותה לכל אזור הקריות, טבעון ונשר
בתאריך 28.7 התקיים המבצע הראשון בסדרה, בו השתתפו כ-50 מתנדבי משא"ז. הודות
למבצע לא התבצעו תקיפות וחטיפות תיקים מקשישים, בהשוואה לחודשים קודמים, בהם
.נתקבלו בממוצע כ-3 תלונות מסוג זה
.בעקבות ההצלחה, המבצע ימשך ב-28 לכל חודש, עד למיגור התופעה

אופנוען משתולל בקרבת חטיבת רבין

במהלך חודש יוני, נתקבלו תלונות רבות על אופנוען המשתולל בקרבת ביה"ס חטיבת רבין
בקרית ים. האופנוען נסע על גלגל אחד ללא קסדה נגד כיוון הנסיעה ועל המדרכה, והרכיב
.תלמידים מבית הספר תוך כדי סיכונם
על פי תיאור האופנוען החשוד כפי שנתקבל בתלונות, בצעו המש"ק ומפקד העיר, רפ"ק צדוק
כהן, סריקות רגליות בלבוש אזרחי, אתרו את האופנוע חונה מול בית הספר רודמן, ארבו לאופנוען
הקטין ולכדו אותו. החשוד עוכב לחקירה במשא"ז, הודה במעשיו וטופל כחוק, על ידי רישום
דו"חות תנועה, אמו הוזמנה למשא"ז ודווח לה על המקרה. האופנוען הוזהר חמורות לבל יחזור
.על המקרה והוסברה לו חומרת מעשיו. שומר ביה"ס דיווח כי פסקו ההשתוללויות של האופנוען
כעבור ימים אחדים, הגיע האופנוען אל המש"ק ודיווח לו כי מאחר ואינו רוצה לסכן את חייו וחיי
...אחרים מכר את האופנוע

איומים על עובדים סוציאלים בלשכת הרווחה

במהלך חודש אוגוסט, נתבקש המש"ק בטלפון להגיע בדחיפות אל לשכת הרווחה בקרית ים, אל
עובדת סוציאלית אשר התלוננה כי בני זוג, נרקומנים, התקשרו אליה והם בדרכם אליה על מנת
לפגוע בה, לשרוף את לשכת הרווחה ולהתאבד, וזאת משום שנתקבלה על ידי לשכת הרווחה
החלטה להוציא צו מבית המשפט, להוצאת שני ילדיהם של בני הזוג, אשר היו במצב הזנחה
.קשה ביותר, ולהעבירם למשפחה אומנת
הבחינה בבני הזוג, אשר החלו לדפוק תוך כדי שיחת הטלפון בה דיווחה העובדת הסוציאלית
למש"ק על האיומים, היא בחוזקה על החלונות בלשכת הרווחה, שהייתה סגורה באותה שעה
.בדרישה להיכנס
,מאחר והמש"ק חש כי נשקפת סכנה מיידית לחיי העובדים הסוציאלים מצד בני הזוג החמומים
יצא מייד למקום האירוע, והגיע תוך שלוש דקות בלבד. המש"ק זיהה את החשודים, כאשר הם
עדיין חובטים בחלונות וצועקים. השניים עוקבו לחקירה במשטרת זבולון. בתום החקירה שוחררו
.בערבות, בתנאים מגבילים: על הזוג נאסר להתקרב ולהתקשר ללשכת הרווחה במשך 30 יום