Make your own free website on Tripod.com


המשמר האזרחי

 

 

המשמר האזרחי (משא"ז) הינו גוף התנדבותי אשר הוקם בשנת 1974, במטרה לסייע למשטרת
ישראל בביטחון השוטף עקב פיגועי טרור. מתנדבי המשא"ז עוסקים בפעילויות מגוונות: סיורים
ממונעים בניידות, סיורים רגליים, הקמת מחסומים לבדיקת רכבים ואנשים חשודים, סיורים בחופי
,רחצה ובטחון שוטף במקומות הומי קהל, סיוע לחבלני המשטרה בזמן טיפול בחפצים חשודים
!תצפיות ומארבים ועוד המון אקשן

:בנוסף פועלות במסגרת המשמר האזרחי היחידות הבאות
.ית"ם (יחידת תנועה מתנדבים) – לאכיפת חוקי התנועה
.מתמי"ד (מתנדבים במדים) – סיוע לשוטרי הסיור בתחנות המשטרה

המתנדבים מקבלים הכשרה בנשק ומטווחים, אחת לשנה, ומשתתפים בתחרויות קליעה ביחידות
.המשא"ז
.רשאים להתנדב למשמר האזרחי: נוער מכיתות י"א ומעלה או בגיל 17 ומעלה, ובוגרים עד גיל 60
.מומלץ לנוער בכיתה י' להצטרף למשמר האזרחי במסגרת "מחויבות אישית" בבתי הספר

 

!!! אזרח\ית יקר\ה

!! המשמר האזרחי בקריות בתנופה מחודשת

,באפשרותך להשתלב בו בתחומי עשייה רבים

.למענך ולמען איכות החיים בעיר בה אתה חי

:אנו עוסקים בפעילויות מגוונות

שמירה על ביתך, בטחון שוטף, אכיפת תנועה, פעילות נוער
... ענפה ועוד

!!! אנו זקוקים לך עכשיו

לנוחיותך – ניתן לפנות כל יום בין השעות 12:00-9:00 בבוקר
או 22:00-18:00 בערב למרכז ההפעלה
.והקהילה \ מטה משמר אזרחי, רח' שפרינצק 4, קרית ים

טלפון: 04-8753185 או 04-8751009

טלפקס: 04-8751009

ניתן לפנות גם למפקד השיטור הקהילתי: 053-642136

או למלא את טופס ההרשמה בהמשך הדף, ואנו כבר ניצור
.עמך קשר

!! דלת פתוחה – קו פתוח לשירותך

 

 

התנדבות למשמר האזרחי דרך האתר

 

אתר המשמר האזרחי