Make your own free website on Tripod.com


יצירת קשר עם השיטור הקהילתי

 

משא"ז קרית ים, רחוב שפרינצק 4 מיקום
04-8753185 טלפון
04-8751009 טלפקס
asher@mail.com דואר אלקטרוני

.לבקש \ לפנות אל רס"מ אשר אוחנה
.לקביעת פגישה \ קבלת קהל יש לתאם טלפונית מראש

:הערות לגבי משלוח דואר אלקטרוני

יש להשתמש בטפסים המיועדים התנדבות למשמר האזרחי או מסירת מידע ,הגשת תלונה למטרות
.לכך כתחליף למשלוח דואר אלקטרוני

."דואר בעברית יש לשלוח "מוצמד" בתבנית מעבד התמלילים "וורד" או "כתבן