Make your own free website on Tripod.com


טופס מסירת תלונה

 

 

הגשת תלונה דרך הפקס

.אישור על קבלת התלונה יימסר למתלונן מספר ימים לאחר הגשתה באמצעות הטלפון

:הוראות

.(על ידי לחיצה על הקישור מימין) טופס מסירת תלונה משכו את
.הדפיסו את הטופס, מלאו בכתב יד לפי ההוראות בהמשך, ושלחו למספר הפקס המצוין בראשית הדף
.קבלת פקסים החל מהשעה 24:00 ועד השעה 17:00 בלבד

:הנחיות חשובות למילוי טופס התלונה

.יש לרשום בגוף התלונה תאריך, זמן ומקום ביצוע העבירה
.(יש לרשום כמה שיותר פרטים אישיים על החשוד\ים, כתובת ומספר טלפון \ פלאפון (אם קיים
,במידת הצורך, יש לציין את תיאורו החיצוני של החשוד (גיל, גובה, מבנה גוף, צבע שיער, צבע עיניים
.(גוון עור וסימנים חיצוניים אחרים
.תלונה אשר הוגשה שלא לפי ההנחיות הנ"ל לא תטופל