Make your own free website on Tripod.com


 טופס מסירת מידע

 


.בטופס זה ניתן לדווח על פעילות עבריינית אשר בוצעה או מתוכננת להתבצע

ניתן לדווח בעילום שם, אם כי מומלץ להשאיר פרטים אישיים ומספר טלפון למקרה שיהיה צורך
!בבירור נוסף. הסודיות מובטחת

הטופס מיועד למסירת מידע על פעילות עבריינית בישובים קרית ים, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית
.חיים, קרית אתא, נשר ורמות יצחק, קרית טבעון, רכסים וכפר חסידים

.המידע ייבדק ויועבר לטיפול הגורמים המתאימים

:הנחיות חשובות למילוי הטופס

.רצוי לרשום בדיווח תאריך, זמן ומקום ביצוע העבירה
.(רצוי לרשום כמה שיותר פרטים אישיים על החשוד\ים, כתובת ומספר טלפון \ נייד (אם קיים
,במידת הצורך, יש לציין את תיאורו החיצוני של החשוד (גיל, גובה, מבנה גוף, צבע שיער, צבע עיניים
.(גוון עור וסימנים חיצוניים אחרים
אם הדיווח הוא על החזקת רכוש גנוב \ סמים, נא לציין היכן מוחזק הרכוש הגנוב \ הסמים (כגון
.('מקלט, מחסן, חדר בבית וכו


:(אין חובה למלא) מוסר המידע פרטי

מספר זהות ב-9 ספרות

שם משפחה

שם פרטי

מען מגורים

מספר טלפון בבית

מספר טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

:המידע שברצונך למסור