Make your own free website on Tripod.com


 

 

 

שיטור קהילתי הוא פילוסופיה ותרבות ארגונית, המציבות במרכז העשייה המשטרתית את"
האדם. המשטרה ממקדת את פעילותה ביחד עם מוסדות וארגונים בקהילה במטרה לפעול למען
."שלום הציבור ובטחונו

ללמוד אתר זה הוקם במטרה לחזק ולהעמיק את הקשר והאמון בין האזרח והמשטרה. באתר תוכלו
.ואף לתרום את חלקכם למאבק בפשיעה לקבל הסברה והדרכה במניעת פשיעה ,מהו שיטור קהילתי

.מש"ק (מפקד שיטור קהילתי) בקרית ים ,רס"מ (רב סמל מתקדם) אשר אוחנה האתר הוקם על ידי
סקירת פעילות השיטור תושבי קרית ים יוכלו למצוא עניין מיוחד בשירותים אשר מציע האתר, בין היתר
.
והגשת תלונות דרך האינטרנט והפקס פניות למש"ק ואף הקהילתי בקריה

תושבי הישובים קרית ים, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית חיים, קרית אתא, נשר ורמות יצחק, קרית
ולהתנדב למשמר האזרחי יוכלו למסור דיווחים ומידע על עבירות ועבריינים טבעון, רכסים וכפר חסידים
.(יחידת התנועה המשטרתית)
ולית"מ

שימו לב: גם אם אינכם תושבי הקריות, תוכלו להיעזר באתר זה. בקרו בחלק "דפי מידע, הדרכה
ומניעת מניעת קורבנות ,מניעת שימוש בסמים ואלכוהול ,מניעת אלימות והסברה" העוסק בנושאי
.תאונות דרכים

הערות טכניות, הצעות לייעול ולשיפור האתר נמצא עדיין בשלבי בניה והרצה. יתקבלו בברכה גם
.
השירות ודיווחים על תקלות